18.10.09torsdag d. 29/10 kl. 19


Kristina Nya Glaffey
Peter Adolphsen
Martin Johs. Møller
Marie Kudahl

(åben mikrofon kl. 19-19:30)